Школа-гимназия №42 Луганска

Економіка 11 клас відповіді до ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Економіка 11 клас відповіді до ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 Аналіз торгового балансу Украіни

Ответы к практической работе 7 по экономике 11 класс. Практические работы по экономике ответы.

Мета:

  • навчитись визначати основні статті експорту та імпорту України за відповідний рік;
  • аналіз змін обсягів торгівлі з основними торговельними партнерами України.

Хід роботи

7-1

7-2Завдання 1 Проаналізуйте дані таблиці 7.1 і дайте відповіді на запитання:

1) Яким був баланс товарів і послуг України (сальдо балансу)?

Ответ: У 2009 році Експорт – Імпорт = 39695,7 – 45433,1 = – 5737,4 млн дол. США
У 2010 році 51430,5 – 60740,0 = – 9309,5 млн дол. США

2) Що це означає: «Україна більше експортує товарів чи більше імпортує»?

Це означає, що Україна більше імпортує товарів з інших країн, ніж продає за кордоном вітчизняних товарів.

3) Які наслідки для економіки країни може мати негативне сальдо торговельного балансу?

 -зменшення показника ВВП за рахунок від’ємного чистого експорту;
– зменшення доходів всіх економічних суб’єктів;
– зниження курсу національної валюти.

4) Як змінилися в 2010 році, порівняно з 2009 роком, обсяги ( обчисліть відсоток зростання або зменшення)

– експорту. В 2010 році порівняно з 2009 роком, експорт збільшився на 51430,5 – 39695,7 = 11734,8 млн дол. США, або на 30%
– імпорту. Зріс на 60740,0 – 45433,1 = 15306,9 млн дол. США, або на 34%.

5) Визначте три групи товарів, частка яких в експорті України найбільша в 2010 році.

1. Недорогоцінні метали та вироби з них – 33,7%
2. Мінеральні продукти – 13,1%
3. Механічне обладнання, машини та механізми, електронне обладнання, пристрої
для записування зображення і звуку – 11,0%

6) Визначте три групи товарів, частка яких в імпорті 2010 року найбільша

1. Мінеральні продукти – 34,8%.
2. Механічне обладнання – 13,4%.
3. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 10,6%

7-37-4

Завдання 2 Проаналізуйте показники зовнішньої торгівлі України з іншими країнами свiту, які наведені у Таблиці 7.2. Вирахуйте частку кожної країни у загальних обсягах експорту та імпорту України і занесіть у відповідні стовпчики

Дайте відповіді на питання:
1) Яку частку в імпорті та експорті України складають наведені у таблиці одинадцять країн?
58,9% експорту і 70,4% імпорту.
2) В які країни світу Україна в 2009 році більше експортувала товарів, ніж імпортувала:
– в 2009 році: Італія, Індія, Туреччина, Єгипет;
– в 2010 році: Казахстан, Італія, Індія, Туреччина, Єгипет.
3) З яких країн світу Україна більше імпортувала товарів ніж експортувала:
– в 2009 році: Білорусь, Казахстан, Російська Федерація, Німеччина, Польща, США.
– в 2010 році: Білорусь, Російська Федерація, Німеччина, Польща, Китай, США.
4) Чим пояснюються зміни обсягів експорту та імпорту товарів з 2005 по 2010 роки?

Експорт українських товарів і послуг зріс за 5 років на 50%. Це пояснюється зростанням вітчизняного виробництва і активністю українських підприємств на зовнішніх ринках, вступом України до СОТ.
Імпорт за 5 років зріс на 68%. Імпорт значно випереджав збільшення експорту.
Зростання імпорту пояснюється:
1) внутрішніми чинниками: зростанням платоспроможного попиту населення на споживчі товари, які в Україні виробляються в меншій кількості та гіршої якості, ніж товари важкої промисловості, сировинні тощо;
2) зовнішніми чинниками: вступ України до СОТ потребував лібералізації умов зовнішньої торгівлі для країн-партнерів України, що призвело до покращення можливостей щодо ввезення іноземних товарів та послуг в країну. Крім того, конкурентноздатність імпортних товарів вища, ніж аналогічних українських.

Завдання 3

Серед економістів існують різні точки зору щодо впровадження протекціоніст-
ських заходів у зовнішній торгівлі. Деякі економісти вважають, що захист
вітчизняного виробника сприяє консервації неефективних виробництв і знижує
конкурентоспроможність національної економіки. Інші наполягають на тому,
що вільний імпорт більш якісних іноземних товарів в країну за відсутності у
національних підприємств коштів для технічного розвитку «вбиває» вітчиз-
няного виробника аналогічних товарів.
Поясніть з огляду на стан торговельного балансу України за останні роки, яку,
на вашу думку, зовнішньоекономічну політику слід проводити Україні?

 

Аналіз торговельного балансу за 2005 – 2010 роки свідчить про несприятливу для
України ситуацію, коли імпорт переважає експорт (від’ємне сальдо торговельного ба-
лансу). Структура експорту країни, в якому переважає продукція металургійної, хіміч-
ної промисловості, не є ефективною.
Україні слід вжити заходи для сприяння розвитку тих галузей промисловості, які
даватимуть можливість пропонувати на зовнішніх ринках товари кінцевого споживання
конкурентних, порівняно з західними аналогами. До таких галузей відносяться агропро-
мисловий комплекс, літако- та суднобудування, машинобудування, легка промисловість.

Для створення умов виходу відповідних підприємств на зовнішні ринки держава має
проводити і відповідну зовнішньоекономічну політику. Однак вступивши до Світової
організації торгівлі, Україна взяла на себе зобов’язання лібералізації зовнішньої торгівлі,
тобто відкрила свій ринок для іноземних товарів і послуг. Тепер нашій державі до-
водиться шукати шляхи розвитку власного експорту без застосування явних протек-
ціоністських заходів.

Комментариев: 1

  1. Катя пишет:

    Это по сборнику Горленко?

Оставьте свой отзыв!